Sentyabr va oktyabrning boshida Toshkentda issiqlik markazlari faoliyati rejali asosda besh kun muddatga to‘xtatilib, issiq suv ta’minoti o‘chiriladi. Issiq suv ta’minotidagi o‘chirishlar jadvali «Toshissiqquvvati» korxonasi saytida e’lon qilindi.

O‘chirish jadvali

4−8 sentyabr — IM-8.

11−15 sentyabr — IM-2, IM-3 (M- 1,4), IM-7.

18−22 sentyabr — IM-4 (M-0,1,4,8), IM-6, «Vodnik» qozonxonasi.

25−29 sentyabr — IM-1 (M-1,4), IM-5 (M-0,4), «Sanoatenergo» qozonxonasi.

2−6 oktyabr — IES (M-0,5,8).

Issiqlik markazlarining faoliyat zonalari