O‘zbekistonda farmakologik vositaning yoki dorining klinik tadqiqotida sog‘lom shaxslar ixtiyoriy ravishda ishtirok etishi mumkin bo‘ldi. Bu bo‘yicha Shavkat Mirziyoyev 22-noyabr kuni tegishli o‘zgartirishlarni o‘z ichiga oluvchi qonunni imzoladi.

Shunday qilib, klinik tadqiqot rahbari klinik tadqiqotda qatnashadigan shaxsga tadqiqot usulining ahamiyati, mazkur tadqiqotning mohiyati va ehtimol tutilgan xavfi haqida batafsil tushuntirish berishi shart.

Ishtirokchi tadqiqotning istalgan bosqichida ishtirok etishni rad etishga haqli.

Tadqiqotda voyaga yetmagan yoxud muomalaga layoqatsiz shaxs ishtirok etganda, tadqiqotlar boshlanishidan oldin uning ota-onasidan yoki boshqa qonuniy vakillaridan yozma ravishda rozilik olinishi kerak.

Voyaga yetmagan shaxs ishtirokidagi klinik tadqiqotdan oldin voyaga yetgan shaxsda klinik tadqiqot o‘tkazilgan bo‘lishi kerak.

“Qon va uning tarkibiy qismlari donorligi to‘g‘risida”gi qonunga ham o‘zgartirishlar kiritilmoqda. Donor qoni va uning tarkibiy qismlaridan farmatsevtika mahsulotlarini ishlab chiqarishga ixtisoslashgan farmatsevtika tashkilotlariga donor qonini va uning tarkibiy qismlarini xususiy tartibda to‘plash, qayta ishlash va saqlashga ruxsat etiladi.