2023 yilning 18 fevral kuni 100 ga to‘lgan “Mushtum” jurnalining ko‘plab adabiy qahramonlari bo‘lgan. Masalan, 1960−1970 yillarda G‘oyib Chiston kishi sezmas bo‘lib odamlar orasiga, ularni tashvishga solayotgan muammolarni jurnal sahifalariga olib chiqqan. Yoki bo‘lmasa 1970−1980 yillarda bo‘yi shaharlarni yuqoridan ko‘ra oladigan darajada baland deb tasavvur qilingan reportyor Nurillo Narvoniy esa aholini qiynayotgan muammolarga yuqoridan nazar tashlagan.

Yana Mittivoy, Mamayusuf va yana boshqa shu kabi ko‘plab personajlar ham bor edi. Shu bilan birga, turfa xil doimiy ruknlar ham bo‘lgan. 1972 yili “„Mushtum“ medallari” ana shunday ruknlardan biriga aylangan. Har bir tashkilotning o‘z medali, ko‘krak nishoni bor ekan, nega “Mushtum"niki bo‘lmasligi kerak? Shunday qilib, jurnalning o‘sha yil 5-sonidan boshlab (6-sonda chiqmagan) to oktabr oyidagi 20-songa qadar har safar ikki-uchta mukofot e’lon qilib borilgan.

Tabiiyki, ularning aksariyati o‘sha davr illatlariga taalluqli. Shunday bo‘lsa-da, bugungi kunda ham dolzarbligini yo‘qotmagan “nishonlar” yo‘q emas. Quyida “Mushtum” medallarining 35 tasi bilan tanishish mumkin (bu ro‘yxatda jurnalning 1972 yil 5-sonida berilgan va’daboz raisga “Nom chiqargan karnaychi medali”, almashlab ekish qonunini unutgan agronomga “No‘noqlik medali”, mexanizatsiyani xush ko‘rmaganning znachogi va qo‘yni bo‘riga topshiruvchi chorvadorlar tamg‘asi yo‘q).

ko‘krak nishoni, ko‘krak nishonlari, medal, mushtum, mushtum jurnali, tarix

ko‘krak nishoni, ko‘krak nishonlari, medal, mushtum, mushtum jurnali, tarix

ko‘krak nishoni, ko‘krak nishonlari, medal, mushtum, mushtum jurnali, tarix

ko‘krak nishoni, ko‘krak nishonlari, medal, mushtum, mushtum jurnali, tarix

ko‘krak nishoni, ko‘krak nishonlari, medal, mushtum, mushtum jurnali, tarix

ko‘krak nishoni, ko‘krak nishonlari, medal, mushtum, mushtum jurnali, tarix

ko‘krak nishoni, ko‘krak nishonlari, medal, mushtum, mushtum jurnali, tarix

ko‘krak nishoni, ko‘krak nishonlari, medal, mushtum, mushtum jurnali, tarix

ko‘krak nishoni, ko‘krak nishonlari, medal, mushtum, mushtum jurnali, tarix

ko‘krak nishoni, ko‘krak nishonlari, medal, mushtum, mushtum jurnali, tarix

ko‘krak nishoni, ko‘krak nishonlari, medal, mushtum, mushtum jurnali, tarix

ko‘krak nishoni, ko‘krak nishonlari, medal, mushtum, mushtum jurnali, tarix

ko‘krak nishoni, ko‘krak nishonlari, medal, mushtum, mushtum jurnali, tarix

ko‘krak nishoni, ko‘krak nishonlari, medal, mushtum, mushtum jurnali, tarix

ko‘krak nishoni, ko‘krak nishonlari, medal, mushtum, mushtum jurnali, tarix

ko‘krak nishoni, ko‘krak nishonlari, medal, mushtum, mushtum jurnali, tarix

ko‘krak nishoni, ko‘krak nishonlari, medal, mushtum, mushtum jurnali, tarix

ko‘krak nishoni, ko‘krak nishonlari, medal, mushtum, mushtum jurnali, tarix

ko‘krak nishoni, ko‘krak nishonlari, medal, mushtum, mushtum jurnali, tarix

ko‘krak nishoni, ko‘krak nishonlari, medal, mushtum, mushtum jurnali, tarix

ko‘krak nishoni, ko‘krak nishonlari, medal, mushtum, mushtum jurnali, tarix

ko‘krak nishoni, ko‘krak nishonlari, medal, mushtum, mushtum jurnali, tarix

ko‘krak nishoni, ko‘krak nishonlari, medal, mushtum, mushtum jurnali, tarix

ko‘krak nishoni, ko‘krak nishonlari, medal, mushtum, mushtum jurnali, tarix

ko‘krak nishoni, ko‘krak nishonlari, medal, mushtum, mushtum jurnali, tarix

ko‘krak nishoni, ko‘krak nishonlari, medal, mushtum, mushtum jurnali, tarix

ko‘krak nishoni, ko‘krak nishonlari, medal, mushtum, mushtum jurnali, tarix

ko‘krak nishoni, ko‘krak nishonlari, medal, mushtum, mushtum jurnali, tarix

ko‘krak nishoni, ko‘krak nishonlari, medal, mushtum, mushtum jurnali, tarix

ko‘krak nishoni, ko‘krak nishonlari, medal, mushtum, mushtum jurnali, tarix

ko‘krak nishoni, ko‘krak nishonlari, medal, mushtum, mushtum jurnali, tarix

ko‘krak nishoni, ko‘krak nishonlari, medal, mushtum, mushtum jurnali, tarix

ko‘krak nishoni, ko‘krak nishonlari, medal, mushtum, mushtum jurnali, tarix

ko‘krak nishoni, ko‘krak nishonlari, medal, mushtum, mushtum jurnali, tarix

ko‘krak nishoni, ko‘krak nishonlari, medal, mushtum, mushtum jurnali, tarix