{107f8a8c} {636c8eb4} qo‘shma korxonasi {bece5fef} saytida {28bc9b6c} tomonidan {bcd9827e} {d6696fcb} avtomobillarning yangi {d12c1bdd} e’lon {58cb7409}.

O‘zbekiston Prezidentining 26 {109cfc29} {fc4aeda9} bilan {107f8a8c} {636c8eb4} barcha {bb9cfe53} {cf3a345a} {76fd71c2} {03724cf4} {39ec8cae} belgilangan {f12ec13d}. {2720cc24} qadar mashinalar ham {c9ebd4a5}, ham {ee22234c} {dc583cbc} (bank plastik {e2593cac} {3c6cc5f0}) {c33203a4} {f12ec13d}.

{107f8a8c} {636c8eb4} kompaniyasining {c3e2ebf7} prays-listiga {3a04cb69}, endilikda avtomobillar {1c2c4afe} amalga {9fc7c44f} {02bc8c16} MB belgilagan {426cf41e} kursi bo‘yicha sotiladi.


Avtomobil {cbe60389}Modifikatsiya {0274bcb0} ekv.dagi narxlar1 iyunda so‘mdagi narx
{36c4ec75} 13 143 50 552 315
{a6e30c62} {b0fdbebc} 11 525 44 328 953
STD 11 728 45 109 758
DLX 12 132 46 663 676
Matiz 0,8 l M 10 110 38 886 396
MX {8c242c95}/k 10 616 40 832 639
MX {c0880793}/k 10 954 42 132 699
Matiz 1 l MX {8c242c95}/k 11 323 43 551 995
MX {c0880793}/k 11 661 44 852 054
Spark L M\T 14 875 57 214 158
LS M\T 15 586 59 948 899
LT M\T 15 602 60 010 441
LT A\T 17 996 69 218 555
Nexia LS 16 783 64 552 956
LT 17 246 66 333 807
{3cde3974} M\T 18 805 72 330 236
{3cde3974} A\T 20 496 78 834 380
Cobalt LS {8c242c95}/k 18 805 72 330 236
LT c/k 19 816 76 218 875
{3cde3974} M\T 21 296 81 911 444
{3cde3974} A\T 23 065 88 715 601
{2229c9ab} SX 24 264 93 327 351
{ec5d2466} M\T 27 702 106 551 034
{ec5d2466} A\T 31 010 119 274 693
Orlando LS M\T 29 197 112 301 297
LT M\T 30 330 116 659 189
{3cde3974} A\T 32 352 124 436 468
{c6afca3d} 2 {3cde3974} A\T 54 967 211 421 221
Captiva {3cde3974} 54 594 209 986 540