27 {0ce4f0ec} {02bc8c16} Oliy {be8a2c28} Senati Kozimjon Komilovni sudyalik lavozimida {65aec047} muddatsiz {711291c5}, {64a8b0c0} yil {c3babc73} O‘zbekiston Oliy {5eefdc2c} {7ec2a55c} {4e6e400c} saylash {3925c501} qarorni {c9db045b} {58cb7409}.

Muqaddam Kozimjon {ca6a5435} Oliy xo‘jalik {416ea6ce} {7ec2a55c} {f12ec13d}. {409329c9} G‘oziyev esa Oliy sud {7ec2a55c} {f12ec13d}.

Senatning boshqa {fc4aeda9} bilan Oliy sud o‘rinbosarlari saylandi. Xolmo‘min {e97ffc3e} muddatsiz {354e7a8c} O‘zbekiston Oliy c{6e65c6ce} {9ad26adc} o‘rinbosari — fuqarolik {2e5cd7eb} bo‘yicha sudlov hay’ati {7ec2a55c} {4e6e400c} saylandi. {92c4bfd0} bunga qadar Oliy sud sudyasi lavozimida faoliyat ko‘rsatib {ce81954e} {f12ec13d}.

{c32637d6} Dehqonov {64a8b0c0} yil {c3babc73} Oliy cud {9ad26adc} o‘rinbosari — ma’muriy {4768687c} bo‘yicha sudlov hay’ati {7ec2a55c} {4e6e400c} saylandi. {92c4bfd0} bunga qadar Oliy xo‘jalik {416ea6ce} {9ad26adc} o‘rinbosari {f12ec13d}.

Baxtiyor Isakov {6818d5c0} yil {c3babc73} Oliy cud {9ad26adc} o‘rinbosari — {e5ee1cf4} {4768687c} bo‘yicha sudlov hay’ati {7ec2a55c} {4e6e400c} saylandi. {2720cc24} qadar u Oliy xo‘jalik {416ea6ce} {9ad26adc} birinchi o‘rinbosari {f12ec13d}.

{006e3c94} o‘tamiz, 1 iyundan O‘zbekistonda Oliy sud {c842c71f} Oliy xo‘jalik {416ea6ce} birlashtirilib, fuqarolik, jinoiy, ma’muriy {c842c71f} {e5ee1cf4} sud {dbcb24f3} {a42cc3f1} sud {0a281cc2} {06a02cb3} oliy organi — O‘zbekiston Respublikasi Oliy {416ea6ce} {933c4783} etiladi.