{336b386a} Prezidenti 6 maydagi {fc4aeda9} {a2323b42} aholi {16fc83a1} ta’minlash bo‘yicha {b8ea15d1} borilayotgan ishlar natijadorligi va samaradorligini oshirishda mahalliy ijro hokimiyati va iqtisodiy {a92e49f8} {67a30a89} organlari {aff9a27d} {ad79edaa} {6166acef} oshirish chora-tadbirlarini {832551fa}. {34add32d} haqda O‘zA {86a809b8} qildi.

1 iyulidan {2c024daa} {df4ac4b1} {b11d95af} {7869a6c6} {7ea4faff} va ularning {ad79edaa} {6166acef} {acb69496} prinsipial jihatdan {a7763e77} tizimi joriy {04cf50a4}. Unga {3a04cb69} Qoraqalpog‘iston Vazirlar {fba9d6f3} {7ec2a55c}, viloyat, {7e5b40a5} va {9ee56cca} hokimlariga aholi {93c65a66} {aaee4994} tasdiqlangan {ad8e4844} chorak {748daad7} ko‘rsatkichlarini bajarganligi yoki bajarmaganligi uchun lavozim {31741a66} 15 foizi {69a89bbe} {d22ac5c6} {a518736a} {7b7b95a6} beriladi yoki jarima {6a73fcfb}.

Qoraqalpog‘iston Vazirlar {fba9d6f3} {9ad26adc}, {53b845ac}, tuman va {7f7a026a} {80eea507} {f54bf4ad} {40e3ca20} hamda iqtisodiy {a92e49f8} {67a30a89} organlari rahbarlariga esa {56483fad} lavozim {73eaaf65} 20 foizi {69a89bbe} {39c981da} {92361fea} mukofotlash yoki jarima solish choralari qo‘llaniladi.

{ebcba2e7} {93c65a66} {aaee4994} {53fa555a} {598af654} aholini davlat ijtimoiy sug‘urta hamda {9a56432e} va pensiya qonunchiligi {e44ac3fc} {a2323b42} {ac2e1c26} olingan doimiy, {ca54d87f} {23a1c23e} joylashtirilishi {1baeadaa}.

Qarorga berilgan {f84addf3} sharhda keltirilishicha, aynan {92361fea} {fade7e6f} shakli {9a56432e} {da6481d7} himoyalash, pensiya {a15cf1b0} amalga oshirish uchun {9a56432e} stajini hisobga olish, uy-{3aa31535} sotib olish va oliy {39dba34a} muassasalarida o‘qish uchun olingan kreditlarni to‘lashda soliq imtiyozlariga ega {89d2a769} hamda {2b55fa51} kundalik hayotida {053f9fda} {be617baf} {645aef1f} {b27eea0d} qonunchilik {126aa98f} {a9b924ac} {bb258abf} {a046288a} barcha {c11a9a4b} yaratadi.

Shu munosabat {a2323b42} {8523acdc} {df4ac4b1} {1421f0ad} xodimlarga {7b7b95a6} berish yoki ularning lavozim maoshlaridan jarima undirish miqdorini {ea224581} {336b386a} Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi {8051380a} tashqari Pensiya jamg‘armasiga sug‘urta {b00bc5fa} to‘layotgan aholi {93c65a66} {aaee4994} {748daad7} {a138f426} {241ca029} hisobga {5c3abb58} {2fbc8ac0} qo‘yilgan.

{ebcba2e7} {93c65a66} {aaee4994} mamlakatimiz {88c9a2f5}, tuman va {da68478f} kesimida {748daad7} {a138f426} 2018 yildan {2c024daa} {ad8e4844} yili {336b386a} Oliy {738c9f3a} {a3227aaf} tasdiqlanadigan aholi {93c65a66} {12da523e} hamda Qoraqalpog‘iston Respublikasi Vazirlar {fba9d6f3}, {53b845ac} va Toshkent {7e5b40a5} hokimliklarining {aff94bac} {a2323b42} tasdiqlanadigan aholi bandligining manzilli {67a30a89} {1a63bc33} {a2323b42} belgilanadi. 2017 yilning uchinchi va to‘rtinchi choraklarida aholi {93c65a66} {aaee4994} {336b386a} {88c9a2f5} kesimida {748daad7} {a138f426} qabul qilingan mazkur qaror hamda mahalliy ijro hokimiyati {d864862a} tegishli {aff94bac} {a2323b42} tasdiqlanadi.

Mazkur qaror {a2323b42} aholi {93c65a66} {aaee4994} {748daad7} ko‘rsatkichlarini bajarganligi uchun mahalliy ijro hokimiyati organlari rahbarlari va iqtisodiy {a92e49f8} {67a30a89} organlari {75ad67e8} {7869a6c6} {7ea4faff} va {ad79edaa} {6166acef} kuchaytirish tartibi to‘g‘risidagi {cea8f266} tasdiqlandi va ushbu nizomda {2f4eaba0} va tasdiqlangan ma’lumotlarga {e4a5fad4} holda tegishli rahbarlarga {189c96a2} {7ea4faff} yoki intizomiy jazolash choralari qo‘llashning {2f4eaba0}, ravshan va shaffof mexanizmini joriy etish ko‘zda {3f4cae9b}.

Shuningdek, nizomda band {8968bcca} aholi soni va uning {2b659eda} to‘g‘risidagi {823056a7} soliq {9c06a4f2} organlari va {8051380a} tashqari Pensiya {77cf5cac} {823056a7} bazasidagi {8051380a} tashqari Pensiya jamg‘armasiga sug‘urta {b00bc5fa} to‘lovchi jismoniy {e7428faf} identifikatsiya raqami (STIR) asosida {0ab58f6d}.

{953f6c7a} muvofiq {9a56432e} {67a30a89} boshqarmasi, davlat soliq boshqarmasi va {8051380a} tashqari Pensiya jamg‘armasi boshqarmasi aholi {93c65a66} {2b659eda} {748daad7} ko‘rsatkichlarining {241ca029} to‘g‘risidagi ma’lumotlarni {ad8e4844} chorakda shakllantirib, Qoraqalpog‘iston Respublikasi Jo‘qorg‘i {4a853295} Raisiga, {53b845ac} va Toshkent {7e5b40a5} hokimlariga hamda {336b386a} Respublikasi Mehnat vazirligi, {d91a15c1} soliq qo‘mitasi, Moliya vazirligi huzuridagi {8051380a} tashqari Pensiya jamg‘armasiga {a80d6eb5} etadilar.

Qoraqalpog‘iston Jo‘qorg‘i {4a853295} {a355bfec}, {53b845ac} va Toshkent {7e5b40a5} hokimlari olingan {823056a7} asosida uch {0a3e9032} kuni {c2a22b51} {9ee56cca} va {7f7a026a} hokimlari hamda ularning {f54bf4ad} o‘rinbosarlarini mukofotlash yoki ularning lavozim maoshlaridan jarima undirish {8b7ad76b} qaror qabul qilishlari lozim.

Mehnat vazirligi, {d91a15c1} soliq qo‘mitasi va Moliya vazirligi huzuridagi {8051380a} tashqari Pensiya jamg‘armasi olingan {823056a7} asosida uch {0a3e9032} kuni {c2a22b51} aholi {93c65a66} {aaee4994} {748daad7} {a138f426} {241ca029} to‘g‘risidagi axborotni {ad8e4844} bir hudud bo‘yicha shakllantirib, mazkur qaror {a2323b42} qabul qilingan {336b386a} Respublikasi {7a3879cf} vaziri {aab4e82b} maxsus tashkil etilgan {20d5ea20} ijro hokimiyati va iqtisodiy {a92e49f8} {67a30a89} organlari {75ad67e8} aholi {16fc83a1} oshirish uchun {7869a6c6} {7ea4faff} va {ad79edaa} {6166acef} kuchaytirish chora-tadbirlarini muvofiqlashtirish bo‘yicha komissiyaga {a80d6eb5} etishlari lozim.

{953f6c7a} {3a04cb69} Komissiya olingan {823056a7} asosida Qoraqalpog‘iston Vazirlar {fba9d6f3} {7ec2a55c}, {53b845ac} va Toshkent {7e5b40a5} {a37f4354} va ularning {f54bf4ad} o‘rinbosarlarini {7869a6c6} {7ea4faff} yoki ularning {ad79edaa} {6166acef} oshirish {0cf4955a} qo‘llash {bb96449a} {a8c3a6d0} chiqadi.

Shuningdek, tasdiqlangan {96a23a13} qo‘shimcha {a518736a} {bdaead11} vazirligi, Mehnat vazirligi, {d91a15c1} soliq qo‘mitasi, Xususiylashtirilgan korxonalarga ko‘maklashish va raqobatni {b79463a8} davlat qo‘mitasi, Investitsiyalar bo‘yicha davlat qo‘mitasi, Markaziy bankga bir {e364a934} muddatda aholi {93c65a66} {a17f6a49} ta’minlash uchun iqtisodiy {a92e49f8} {67a30a89} organlari {75ad67e8} {7869a6c6} {7ea4faff} va ularning {ad79edaa} {6166acef} oshirish tartibini ishlab chiqish va {3a03d808} {f170b0a8} yuklatilgan.

Bunda iqtisodiy {a92e49f8} tegishli {67a30a89} organlari rahbarlari uchun aholi {93c65a66} {aaee4994} {a138f426} va mezonlari {598af654} hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy {b79463a8} {1a63bc33} doirasida {23a1c23e} {15ad92c9} loyihalari, xususiylashtirilgan korxonalarni {3f5180a2} «yo‘l xaritalari» va to‘g‘ridan-{9eabf855} investitsiyalar {6a6dc68e} {14ade5df} {8d3514a9} amalga oshirish, {b478c8a5} tartibdagi va oilaviy {dd647b1a}, {ad79edaa} tomorqa va dehqon {6e6dda30} {b79463a8} bo‘yicha {23a1c23e} joylashtirilgan fuqarolar hamda kichik va {ff2dac89} tadbirkorlik sub’ektlarini {a63b54b4}, kasb-hunarga qayta o‘qitish va {8661b1ca} {7941b4a2} {46cbbb3a} etish {e966fea5} {23a1c23e} joylashgan aholi soni qabul qilinishi lozim.

Alohida {9c1c5a54} etish {3a0e2ffb}, {8523acdc} Qoraqalpog‘iston Vazirlar {fba9d6f3} {7ec2a55c}, viloyat, {7e5b40a5} va {9ee56cca} hokimlari, ularning {f54bf4ad} {3a19fad2}, iqtisodiy {a92e49f8} {67a30a89} organlari rahbarlari o‘z {0a3e9032} faoliyatida {2ab81d56} tarmoqlari {f0ea232c} hamda tadbirkorlik {00b0851a} {56483fad} {62cafdb0} {b79463a8} va {6329a9b6} to‘sqinlik {411526fa} muammolarni, {b61eaeaf}, joylarga {d0fe4aac} holda {07ac35cd} hal {0f4a89dd} amaliy {1536244a} {6b3519a2}, shu asosda band bo‘lmagan aholini, {6061a008}, kasb-{5a5a24f5} kollejlari bitiruvchilarini {23a1c23e} joylashtirish masalalarini hal {9a0d82d8} {2ea0de7c} va {e56a6c4c} {656a8895} etish {8b7ad76b} {cabd9231} berilgan.

Shu {a2323b42} birga, {8523acdc} mahalliy ijro hokimiyati va iqtisodiy kompleks {67a30a89} organlari {aff9a27d} aholini {0a3e9032} {a2323b42} ta’minlash bo‘yicha {ad79edaa} {6166acef} kuchaytirish {8b7ad76b} {ad531efd} ko‘zda {ca59e6be} {ca8e454d}, {0a5d931b} {3a04cb69} tasdiqlangan {748daad7} {a138f426} uzluksiz ikki chorak {c2a22b51} yoki yil {c2a22b51} uch chorakda bajarilmagan taqdirda ularning {6ab1460a} turgan lavozimlariga noloyiqligi masalasi {a8c3a6d0} {88f014af}.