“{d824bab5}” milliy xolding {3accf841} 23 {34ae28d5} barcha {552b3eae} avtobenzin chakana narxlari {336b386a} bo‘yicha bir {0ad9cc78} etib {635cab89} ma’lum qildi.

“{e758a5da} vaqtda {62b9d0a7}atimiz aholisining {336b386a} Respublikasi bosh vazirining virtual qabulxonasi orqali, shuningdek, kompaniyamiz, respublikamizning {1421f0ad}, nazorat hamda {ac92e768} {62819ab5} qiluvchi idoralari nomiga kelib {8f1a7f25} {b5a9dae4} avtobenzin ta’minotida {a9a140b0} {6f8e8ae5}, shu {b61eaeaf} ba’zi avtomobillarga {acfded2c} quyish shoxobchalarida {2d01de3a} ustama {95810a7b} {a2323b42} sotilayotganligi, avtobenzin olish uchun uzundan-uzoq navbatda turishga {9eabf855} kelayotganligi, Toshkent shahridagi aksariyat AYOQSHlarda Ai-80 {da0cfd7b} {2d01de3a} 2075 so‘mlik narxda, viloyatlarda esa asosan tijorat narxida, ya’ni 3000 so‘mlik narxda sotilayotganligi, {2d01de3a} ayrim {ab8faf9a} {4baf3891} {a3227aaf} Toshkent shahridagi AYOQSHlardan turli {652a906f} {a2323b42} {b8ea15d1} {650da1df} {645aef1f} {53b845ac} aholisiga 3000 so‘mdan 5000 so‘mgacha {8968bcca} chayqov narxida sotilayotganligi haqidagi o‘rinli {7f2aaa66} {2efd6ea0} {b8ea15d1} hamda bundan buyon mazkur qonunga hilof holatlarga uzil-kesil barham berish {474a285d} 2016 yil 23 {34ae28d5} barcha {552b3eae} avtobenzin chakana narxlari respublika bo‘yicha bir {0ad9cc78} etib {120fa817}”, — deyiladi kompaniya {9e1ca31e}.

Ai-80 {da0cfd7b} {2d01de3a} 1 litri {addfed90} endi 2800 {4ac78a3a} tashkil qiladi, Ai-91, Ai-92 va Ai-93 benzinlarining litri — 3000 {c9ebd4a5}, Ai-95 benzinining litri — 3300 {c9ebd4a5}.

“„{d824bab5}“ milliy xolding {3accf841} sizlardan {2a514ef2} istiqomat {411526fa} {df4ac4b1} yoki yurtimizning {ad8e4844} {5d2a28f4} {f38daa5e} AYOQSHlarda bundan buyon avtobenzin narxiga ustama qo‘yib sotilayotganligi yoxud {645aef1f} {ca6ae72f} {963a39cf} {d93e26fa} „O‘zneftmahsulot“ aksiyadorlik kompaniyasining {efa6a903} {1a6cf105}, {3a1159e8} viloyat {069421a7}, {df4ac4b1} tegishli {ac92e768} {62819ab5} qilish organlari va neft bazalarning {efa6a903} telefonlariga {86a809b8} qilishingizni hamda {000ad2f8} fuqarolik pozitsiyasida turib, {36c3abf6} {a2323b42} yaqindan {8336fad5} qilishingizni so‘raymiz!” — {2910ab8d} ta’kidlanadi {90af150d}.